Dematerializacja akcji

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji

Rzeszów, 24. 09. 2020 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa jedynego akcjonariusza Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do złożenia dokumentów akcji Spółki.

Akcje Spółki należy złożyć w miejscu wykonywania działalności przez Spółkę tj. Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów. Celem złożenia dokumentów jest określony w ustawie proces dematerializacji akcji.

 
Atrakcyjna oferta reklamy na naszych autobusach
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  PKS w Rzeszowie S.A.
35-959 Rzeszów, al. Wyzwolenia 6
Tel.: +48 17 8632192, Fax: +48 17 8636224
Projekt i realizacja MYKK